Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

15. märts 2019
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 389 772 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 329 344 824
  2.1 Nõuded IMFi vastu 76 901 −1
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 252 443 825
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 19 497 −1 490
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 19 736 −3 841
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 736 −3 841
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 728 715 225
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 6 093 323
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 722 621 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 1 −99
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 36 117 −1 569
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 2 878 069 −5 061
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 2 639 074 −4 084
  7.2 Muud väärtpaberid 238 995 −977
8 Valitsussektori võlg eurodes 23 897 0
9 Muud varad 255 441 176
Varad kokku 4 680 588 −10 737
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 213 299 −294
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 994 994 −49 617
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 1 403 450 −9 312
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 591 502 −40 305
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 43 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 6 748 −2 827
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 398 713 49 575
  5.1 Valitsussektor 272 307 52 908
  5.2 Muud kohustused 126 406 −3 333
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 255 506 −6 671
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 5 605 −1 331
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 10 092 243
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 10 092 243
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 510 0
10 Muud kohustused 256 858 −1 110
11 Ümberhindluskontod 376 057 0
12 Kapital ja reservid 106 205 1 294
Kohustused kokku 4 680 588 −10 737