Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

8 martie 2019
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 389 772 1
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 328 520 870
  2.1 Creanțe asupra FMI 76 902 31
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 251 618 839
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 20 987 113
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 23 577 1 780
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 23 577 1 780
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 728 490 −618
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 5 769 −718
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 722 621 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 100 100
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 37 686 5 135
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 2 883 130 3 785
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 2 643 158 3 433
  7.2 Alte titluri de valoare 239 972 352
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 23 897 0
9 Alte active 255 265 −6 038
Total active 4 691 325 5 027
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 213 593 1 377
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 2 044 612 23 364
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 1 412 762 32 515
  2.2 Facilitatea de depozit 631 807 −9 161
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 43 9
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 9 576 1 959
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 349 138 −12 414
  5.1 Administrație publică 219 399 −14 794
  5.2 Alte pasive 129 739 2 380
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 262 176 −8 732
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 6 936 299
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 9 849 343
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 9 849 343
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 56 510 0
10 Alte pasive 257 968 −1 170
11 Conturi de reevaluare 376 057 0
12 Capital și rezerve 104 911 0
Total pasive 4 691 325 5 027