Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema

8 ta' Marzu 2019
Attiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb 389,772 1
2 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 328,520 870
  2.1 Ammonti riċevibbli mill-FMI 76,902 31
  2.2 Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra 251,618 839
3 Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 20,987 113
4 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 23,577 1,780
  4.1 Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self 23,577 1,780
  4.2 Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
5 Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro 728,490 −618
  5.1 Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament 5,769 −718
  5.2 Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal 722,621 0
  5.3 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  5.4 Operazzjonijiet irriversjati strutturali 0 0
  5.5 Faċilità tas-self marġinali 100 100
  5.6 Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 0 0
6 Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 37,686 5,135
7 Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro 2,883,130 3,785
  7.1 Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja 2,643,158 3,433
  7.2 Titoli oħra 239,972 352
8 Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro 23,897 0
9 Assi oħra 255,265 −6,038
Attiv totali 4,691,325 5,027
Passiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni 1,213,593 1,377
2 Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro 2,044,612 23,364
  2.1 Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) 1,412,762 32,515
  2.2 Faċilità tad-depożitu 631,807 −9,161
  2.3 Depożiti b’terminu fiss 0 0
  2.4 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  2.5 Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 43 9
3 Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 9,576 1,959
4 Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn 0 0
5 Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro 349,138 −12,414
  5.1 Amministrazzjoni pubblika 219,399 −14,794
  5.2 Obbligazzjonijiet oħra 129,739 2,380
6 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 262,176 −8,732
7 Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 6,936 299
8 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 9,849 343
  8.1 Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra 9,849 343
  8.2 Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
9 Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI 56,510 0
10 Obbligazzjonijiet oħra 257,968 −1,170
11 Kontijiet ta’ rivalutazzjoni 376,057 0
12 Kapital u riżervi 104,911 0
Passiv totali 4,691,325 5,027