Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása

2019. március 8.
Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 389 772 1
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 328 520 870
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 76 902 31
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 251 618 839
3 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések 20 987 113
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 23 577 1 780
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 23 577 1 780
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek 728 490 −618
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 5 769 −718
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 722 621 0
  5.3 Finomhangoló penziós műveletek 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 100 100
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 37 686 5 135
7 Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai 2 883 130 3 785
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapírok 2 643 158 3 433
  7.2 Egyéb értékpapír 239 972 352
8 Euróban denominált államadósság 23 897 0
9 Egyéb eszközök 255 265 −6 038
Eszközök összesen 4 691 325 5 027
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 213 593 1 377
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 2 044 612 23 364
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 1 412 762 32 515
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 631 807 −9 161
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós műveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 43 9
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 9 576 1 959
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 349 138 −12 414
  5.1 Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek 219 399 −14 794
  5.2 Egyéb kötelezettségek 129 739 2 380
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 262 176 −8 732
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 6 936 299
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 9 849 343
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 9 849 343
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 56 510 0
10 Egyéb források 257 968 −1 170
11 Átértékelési számlák 376 057 0
12 Saját tőke 104 911 0
Források összesen 4 691 325 5 027