Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

8. ožujka 2019.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 389 772 1
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 328 520 870
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 76 902 31
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 251 618 839
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 20 987 113
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 23 577 1 780
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 23 577 1 780
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 728 490 −618
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 5 769 −718
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 722 621 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 100 100
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 37 686 5 135
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 883 130 3 785
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 2 643 158 3 433
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 239 972 352
8 Dug opće države nominiran u eurima 23 897 0
9 Ostala imovina 255 265 −6 038
Ukupno imovina 4 691 325 5 027
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 213 593 1 377
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 2 044 612 23 364
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 1 412 762 32 515
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 631 807 −9 161
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 43 9
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 9 576 1 959
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 349 138 −12 414
  5.1 Opća država 219 399 −14 794
  5.2 Ostale obveze 129 739 2 380
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 262 176 −8 732
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 6 936 299
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 9 849 343
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 9 849 343
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 56 510 0
10 Ostale obveze 257 968 −1 170
11 Računi revalorizacije 376 057 0
12 Kapital i pričuve 104 911 0
Ukupno obveze 4 691 325 5 027