Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

8.3.2019
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 389 772 1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 328 520 870
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 76 902 31
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 251 618 839
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 20 987 113
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 23 577 1 780
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 23 577 1 780
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 728 490 −618
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 5 769 −718
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 722 621 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 100 100
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 37 686 5 135
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 883 130 3 785
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 2 643 158 3 433
  7.2 Muut arvopaperit 239 972 352
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 23 897 0
9 Muut saamiset 255 265 −6 038
Vastaavaa yhteensä 4 691 325 5 027
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 213 593 1 377
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 2 044 612 23 364
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 1 412 762 32 515
  2.2 Talletusmahdollisuus 631 807 −9 161
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 43 9
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 9 576 1 959
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 349 138 −12 414
  5.1 Julkisyhteisöt 219 399 −14 794
  5.2 Muut 129 739 2 380
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 262 176 −8 732
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 6 936 299
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 9 849 343
  8.1 Talletukset ja muut velat 9 849 343
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 56 510 0
10 Muut velat 257 968 −1 170
11 Arvonmuutostilit 376 057 0
12 Pääoma ja rahastot 104 911 0
Vastattavaa yhteensä 4 691 325 5 027