Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

8. märts 2019
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 389 772 1
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 328 520 870
  2.1 Nõuded IMFi vastu 76 902 31
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 251 618 839
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 20 987 113
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 23 577 1 780
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 23 577 1 780
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 728 490 −618
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 5 769 −718
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 722 621 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 100 100
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 37 686 5 135
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 2 883 130 3 785
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 2 643 158 3 433
  7.2 Muud väärtpaberid 239 972 352
8 Valitsussektori võlg eurodes 23 897 0
9 Muud varad 255 265 −6 038
Varad kokku 4 691 325 5 027
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 213 593 1 377
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 2 044 612 23 364
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 1 412 762 32 515
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 631 807 −9 161
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 43 9
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 9 576 1 959
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 349 138 −12 414
  5.1 Valitsussektor 219 399 −14 794
  5.2 Muud kohustused 129 739 2 380
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 262 176 −8 732
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 6 936 299
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 9 849 343
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 9 849 343
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 510 0
10 Muud kohustused 257 968 −1 170
11 Ümberhindluskontod 376 057 0
12 Kapital ja reservid 104 911 0
Kohustused kokku 4 691 325 5 027