Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

8 februarie 2019
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 389 768 0
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 328 188 1 250
  2.1 Creanțe asupra FMI 76 815 −82
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 251 372 1 332
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 21 256 −409
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 20 173 −2 136
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 20 173 −2 136
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 728 772 −1 203
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 5 423 −1 150
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 723 299 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 50 −52
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 33 855 −1 622
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 2 892 668 2 444
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 2 646 756 2 227
  7.2 Alte titluri de valoare 245 912 217
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 23 897 0
9 Alte active 257 888 2 636
Total active 4 696 466 960
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 208 292 −925
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 2 024 866 9 740
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 1 366 238 24 328
  2.2 Facilitatea de depozit 658 593 −14 427
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 35 −160
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 7 644 −831
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 355 006 −1 263
  5.1 Administrație publică 232 395 1 787
  5.2 Alte pasive 122 611 −3 050
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 290 586 −7 583
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 7 777 587
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 9 933 233
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 9 933 233
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 56 510 0
10 Alte pasive 255 556 1 003
11 Conturi de reevaluare 376 057 0
12 Capital și rezerve 104 238 −1
Total pasive 4 696 466 960