Menu

Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema

8 ta' Frar 2019
Attiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb 389,768 0
2 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 328,188 1,250
  2.1 Ammonti riċevibbli mill-FMI 76,815 −82
  2.2 Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra 251,372 1,332
3 Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 21,256 −409
4 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 20,173 −2,136
  4.1 Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self 20,173 −2,136
  4.2 Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
5 Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro 728,772 −1,203
  5.1 Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament 5,423 −1,150
  5.2 Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal 723,299 0
  5.3 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  5.4 Operazzjonijiet irriversjati strutturali 0 0
  5.5 Faċilità tas-self marġinali 50 −52
  5.6 Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 0 0
6 Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 33,855 −1,622
7 Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro 2,892,668 2,444
  7.1 Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja 2,646,756 2,227
  7.2 Titoli oħra 245,912 217
8 Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro 23,897 0
9 Assi oħra 257,888 2,636
Attiv totali 4,696,466 960
Passiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni 1,208,292 −925
2 Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro 2,024,866 9,740
  2.1 Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) 1,366,238 24,328
  2.2 Faċilità tad-depożitu 658,593 −14,427
  2.3 Depożiti b’terminu fiss 0 0
  2.4 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  2.5 Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 35 −160
3 Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 7,644 −831
4 Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn 0 0
5 Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro 355,006 −1,263
  5.1 Amministrazzjoni pubblika 232,395 1,787
  5.2 Obbligazzjonijiet oħra 122,611 −3,050
6 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 290,586 −7,583
7 Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 7,777 587
8 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 9,933 233
  8.1 Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra 9,933 233
  8.2 Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
9 Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI 56,510 0
10 Obbligazzjonijiet oħra 255,556 1,003
11 Kontijiet ta’ rivalutazzjoni 376,057 0
12 Kapital u riżervi 104,238 −1
Passiv totali 4,696,466 960