Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása

2019. február 8.
Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 389 768 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 328 188 1 250
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 76 815 −82
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 251 372 1 332
3 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések 21 256 −409
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 20 173 −2 136
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 20 173 −2 136
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek 728 772 −1 203
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 5 423 −1 150
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 723 299 0
  5.3 Finomhangoló penziós műveletek 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 50 −52
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 33 855 −1 622
7 Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai 2 892 668 2 444
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapírok 2 646 756 2 227
  7.2 Egyéb értékpapír 245 912 217
8 Euróban denominált államadósság 23 897 0
9 Egyéb eszközök 257 888 2 636
Eszközök összesen 4 696 466 960
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 208 292 −925
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 2 024 866 9 740
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 1 366 238 24 328
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 658 593 −14 427
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós műveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 35 −160
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 7 644 −831
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 355 006 −1 263
  5.1 Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek 232 395 1 787
  5.2 Egyéb kötelezettségek 122 611 −3 050
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 290 586 −7 583
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 7 777 587
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 9 933 233
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 9 933 233
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 56 510 0
10 Egyéb források 255 556 1 003
11 Átértékelési számlák 376 057 0
12 Saját tőke 104 238 −1
Források összesen 4 696 466 960