Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

8. veljače 2019.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 389 768 0
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 328 188 1 250
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 76 815 −82
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 251 372 1 332
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 21 256 −409
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 20 173 −2 136
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 20 173 −2 136
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 728 772 −1 203
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 5 423 −1 150
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 723 299 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 50 −52
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 33 855 −1 622
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 892 668 2 444
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 2 646 756 2 227
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 245 912 217
8 Dug opće države nominiran u eurima 23 897 0
9 Ostala imovina 257 888 2 636
Ukupno imovina 4 696 466 960
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 208 292 −925
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 2 024 866 9 740
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 1 366 238 24 328
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 658 593 −14 427
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 35 −160
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 7 644 −831
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 355 006 −1 263
  5.1 Opća država 232 395 1 787
  5.2 Ostale obveze 122 611 −3 050
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 290 586 −7 583
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 7 777 587
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 9 933 233
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 9 933 233
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 56 510 0
10 Ostale obveze 255 556 1 003
11 Računi revalorizacije 376 057 0
12 Kapital i pričuve 104 238 −1
Ukupno obveze 4 696 466 960