Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

8.2.2019
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 389 768 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 328 188 1 250
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 76 815 −82
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 251 372 1 332
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 21 256 −409
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 20 173 −2 136
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 20 173 −2 136
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 728 772 −1 203
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 5 423 −1 150
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 723 299 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 50 −52
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 33 855 −1 622
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 892 668 2 444
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 2 646 756 2 227
  7.2 Muut arvopaperit 245 912 217
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 23 897 0
9 Muut saamiset 257 888 2 636
Vastaavaa yhteensä 4 696 466 960
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 208 292 −925
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 2 024 866 9 740
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 1 366 238 24 328
  2.2 Talletusmahdollisuus 658 593 −14 427
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 35 −160
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 7 644 −831
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 355 006 −1 263
  5.1 Julkisyhteisöt 232 395 1 787
  5.2 Muut 122 611 −3 050
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 290 586 −7 583
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 7 777 587
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 9 933 233
  8.1 Talletukset ja muut velat 9 933 233
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 56 510 0
10 Muut velat 255 556 1 003
11 Arvonmuutostilit 376 057 0
12 Pääoma ja rahastot 104 238 −1
Vastattavaa yhteensä 4 696 466 960