Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

8. veebruar 2019
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 389 768 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 328 188 1 250
  2.1 Nõuded IMFi vastu 76 815 −82
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 251 372 1 332
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 21 256 −409
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 20 173 −2 136
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 20 173 −2 136
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 728 772 −1 203
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 5 423 −1 150
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 723 299 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 50 −52
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 33 855 −1 622
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 2 892 668 2 444
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 2 646 756 2 227
  7.2 Muud väärtpaberid 245 912 217
8 Valitsussektori võlg eurodes 23 897 0
9 Muud varad 257 888 2 636
Varad kokku 4 696 466 960
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 208 292 −925
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 2 024 866 9 740
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 1 366 238 24 328
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 658 593 −14 427
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 35 −160
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 7 644 −831
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 355 006 −1 263
  5.1 Valitsussektor 232 395 1 787
  5.2 Muud kohustused 122 611 −3 050
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 290 586 −7 583
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 7 777 587
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 9 933 233
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 9 933 233
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 510 0
10 Muud kohustused 255 556 1 003
11 Ümberhindluskontod 376 057 0
12 Kapital ja reservid 104 238 −1
Kohustused kokku 4 696 466 960