Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

7 septembrie 2018
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 373 202 −1
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 317 000 197
  2.1 Creanțe asupra FMI 73 955 14
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 243 046 183
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 20 705 −61
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 19 194 1 179
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 19 194 1 179
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 742 700 1 082
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 3 617 1 077
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 739 048 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 35 5
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 31 408 558
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 2 858 068 9 523
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 2 602 571 9 522
  7.2 Alte titluri de valoare 255 496 1
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 24 461 0
9 Alte active 247 226 119
Total active 4 633 963 12 597
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 193 699 685
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 2 048 041 23 249
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 1 356 426 1 144
  2.2 Facilitatea de depozit 691 414 22 630
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 202 −525
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 8 367 3 139
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 350 602 −9 124
  5.1 Administrație publică 224 896 −16 326
  5.2 Alte pasive 125 705 7 202
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 257 386 −10 115
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 7 301 358
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 9 992 −169
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 9 992 −169
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 56 138 0
10 Alte pasive 237 606 4 575
11 Conturi de reevaluare 360 413 0
12 Capital și rezerve 104 419 0
Total pasive 4 633 963 12 597