Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema

7 ta' Settembru 2018
Attiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb 373,202 −1
2 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 317,000 197
  2.1 Ammonti riċevibbli mill-FMI 73,955 14
  2.2 Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra 243,046 183
3 Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 20,705 −61
4 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 19,194 1,179
  4.1 Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self 19,194 1,179
  4.2 Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
5 Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro 742,700 1,082
  5.1 Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament 3,617 1,077
  5.2 Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal 739,048 0
  5.3 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  5.4 Operazzjonijiet irriversjati strutturali 0 0
  5.5 Faċilità tas-self marġinali 35 5
  5.6 Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 0 0
6 Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 31,408 558
7 Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro 2,858,068 9,523
  7.1 Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja 2,602,571 9,522
  7.2 Titoli oħra 255,496 1
8 Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro 24,461 0
9 Assi oħra 247,226 119
Attiv totali 4,633,963 12,597
Passiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni 1,193,699 685
2 Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro 2,048,041 23,249
  2.1 Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) 1,356,426 1,144
  2.2 Faċilità tad-depożitu 691,414 22,630
  2.3 Depożiti b’terminu fiss 0 0
  2.4 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  2.5 Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 202 −525
3 Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 8,367 3,139
4 Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn 0 0
5 Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro 350,602 −9,124
  5.1 Amministrazzjoni pubblika 224,896 −16,326
  5.2 Obbligazzjonijiet oħra 125,705 7,202
6 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 257,386 −10,115
7 Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 7,301 358
8 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 9,992 −169
  8.1 Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra 9,992 −169
  8.2 Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
9 Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI 56,138 0
10 Obbligazzjonijiet oħra 237,606 4,575
11 Kontijiet ta’ rivalutazzjoni 360,413 0
12 Kapital u riżervi 104,419 0
Passiv totali 4,633,963 12,597