Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

7. rujna 2018.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 373 202 −1
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 317 000 197
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 73 955 14
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 243 046 183
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 20 705 −61
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 19 194 1 179
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 19 194 1 179
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 742 700 1 082
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 3 617 1 077
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 739 048 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 35 5
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 31 408 558
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 858 068 9 523
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 2 602 571 9 522
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 255 496 1
8 Dug opće države nominiran u eurima 24 461 0
9 Ostala imovina 247 226 119
Ukupno imovina 4 633 963 12 597
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 193 699 685
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 2 048 041 23 249
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 1 356 426 1 144
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 691 414 22 630
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 202 −525
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 8 367 3 139
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 350 602 −9 124
  5.1 Opća država 224 896 −16 326
  5.2 Ostale obveze 125 705 7 202
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 257 386 −10 115
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 7 301 358
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 9 992 −169
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 9 992 −169
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 56 138 0
10 Ostale obveze 237 606 4 575
11 Računi revalorizacije 360 413 0
12 Kapital i pričuve 104 419 0
Ukupno obveze 4 633 963 12 597