Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

7.9.2018
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 373 202 −1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 317 000 197
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 73 955 14
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 243 046 183
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 20 705 −61
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 19 194 1 179
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 19 194 1 179
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 742 700 1 082
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 3 617 1 077
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 739 048 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 35 5
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 31 408 558
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 858 068 9 523
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 2 602 571 9 522
  7.2 Muut arvopaperit 255 496 1
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 24 461 0
9 Muut saamiset 247 226 119
Vastaavaa yhteensä 4 633 963 12 597
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 193 699 685
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 2 048 041 23 249
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 1 356 426 1 144
  2.2 Talletusmahdollisuus 691 414 22 630
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 202 −525
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 8 367 3 139
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 350 602 −9 124
  5.1 Julkisyhteisöt 224 896 −16 326
  5.2 Muut 125 705 7 202
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 257 386 −10 115
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 7 301 358
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 9 992 −169
  8.1 Talletukset ja muut velat 9 992 −169
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 56 138 0
10 Muut velat 237 606 4 575
11 Arvonmuutostilit 360 413 0
12 Pääoma ja rahastot 104 419 0
Vastattavaa yhteensä 4 633 963 12 597