Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

7. september 2018
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 373 202 −1
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 317 000 197
  2.1 Nõuded IMFi vastu 73 955 14
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 243 046 183
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 20 705 −61
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 19 194 1 179
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 194 1 179
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 742 700 1 082
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 3 617 1 077
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 739 048 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 35 5
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 31 408 558
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 2 858 068 9 523
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 2 602 571 9 522
  7.2 Muud väärtpaberid 255 496 1
8 Valitsussektori võlg eurodes 24 461 0
9 Muud varad 247 226 119
Varad kokku 4 633 963 12 597
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 193 699 685
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 2 048 041 23 249
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 1 356 426 1 144
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 691 414 22 630
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 202 −525
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 8 367 3 139
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 350 602 −9 124
  5.1 Valitsussektor 224 896 −16 326
  5.2 Muud kohustused 125 705 7 202
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 257 386 −10 115
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 7 301 358
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 9 992 −169
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 9 992 −169
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 138 0
10 Muud kohustused 237 606 4 575
11 Ümberhindluskontod 360 413 0
12 Kapital ja reservid 104 419 0
Kohustused kokku 4 633 963 12 597