Eurosystemets konsoliderede balance

7. september 2018
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 373.202 −1
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 317.000 197
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 73.955 14
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 243.046 183
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 20.705 −61
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.194 1.179
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.194 1.179
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 742.700 1.082
  5.1 Primære markedsoperationer 3.617 1.077
  5.2 Langfristede markedsoperationer 739.048 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 35 5
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 31.408 558
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.858.068 9.523
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 2.602.571 9.522
  7.2 Andre værdipapirer 255.496 1
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 24.461 0
9 Andre aktiver 247.226 119
Aktiver i alt 4.633.963 12.597
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.193.699 685
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 2.048.041 23.249
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 1.356.426 1.144
  2.2 Indlånsfacilitet 691.414 22.630
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 202 −525
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 8.367 3.139
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 350.602 −9.124
  5.1 Offentlig forvaltning og service 224.896 −16.326
  5.2 Andre forpligtelser 125.705 7.202
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 257.386 −10.115
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 7.301 358
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 9.992 −169
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 9.992 −169
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.138 0
10 Andre forpligtelser 237.606 4.575
11 Revalueringskonti 360.413 0
12 Kapital og reserver 104.419 0
Passiver i alt 4.633.963 12.597