Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

2 martie 2018
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 376 279 −22
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 297 067 868
  2.1 Creanțe asupra FMI 69 863 −1
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 227 204 869
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 34 542 −900
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 16 649 −708
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 16 649 −708
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 762 037 −201
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 1 719 176
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 760 274 −385
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 45 8
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 49 078 591
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 2 715 603 7 236
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 2 445 234 6 839
  7.2 Alte titluri de valoare 270 369 397
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 24 966 0
9 Alte active 243 138 957
Total active 4 519 360 7 820
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 149 723 3 738
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 2 009 758 51 254
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 1 347 170 66 326
  2.2 Facilitatea de depozit 662 533 −15 025
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 54 −47
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 12 239 844
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 316 189 −58 071
  5.1 Administrație publică 190 375 −59 812
  5.2 Alte pasive 125 814 1 741
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 260 436 8 581
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 8 474 −540
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 12 737 353
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 12 737 353
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 55 218 0
10 Alte pasive 234 066 1 560
11 Conturi de reevaluare 357 852 0
12 Capital și rezerve 102 668 100
Total pasive 4 519 360 7 820