Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema

2 ta' Marzu 2018
Attiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb 376,279 −22
2 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 297,067 868
  2.1 Ammonti riċevibbli mill-FMI 69,863 −1
  2.2 Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra 227,204 869
3 Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 34,542 −900
4 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 16,649 −708
  4.1 Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self 16,649 −708
  4.2 Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
5 Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro 762,037 −201
  5.1 Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament 1,719 176
  5.2 Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal 760,274 −385
  5.3 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  5.4 Operazzjonijiet irriversjati strutturali 0 0
  5.5 Faċilità tas-self marġinali 45 8
  5.6 Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 0 0
6 Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 49,078 591
7 Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro 2,715,603 7,236
  7.1 Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja 2,445,234 6,839
  7.2 Titoli oħra 270,369 397
8 Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro 24,966 0
9 Assi oħra 243,138 957
Attiv totali 4,519,360 7,820
Passiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni 1,149,723 3,738
2 Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro 2,009,758 51,254
  2.1 Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) 1,347,170 66,326
  2.2 Faċilità tad-depożitu 662,533 −15,025
  2.3 Depożiti b’terminu fiss 0 0
  2.4 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  2.5 Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 54 −47
3 Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 12,239 844
4 Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn 0 0
5 Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro 316,189 −58,071
  5.1 Amministrazzjoni pubblika 190,375 −59,812
  5.2 Obbligazzjonijiet oħra 125,814 1,741
6 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 260,436 8,581
7 Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 8,474 −540
8 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 12,737 353
  8.1 Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra 12,737 353
  8.2 Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
9 Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI 55,218 0
10 Obbligazzjonijiet oħra 234,066 1,560
11 Kontijiet ta’ rivalutazzjoni 357,852 0
12 Kapital u riżervi 102,668 100
Passiv totali 4,519,360 7,820