Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása

2018. március 2.
Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 376 279 −22
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 297 067 868
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 69 863 −1
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 227 204 869
3 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések 34 542 −900
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 16 649 −708
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 16 649 −708
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek 762 037 −201
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 1 719 176
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 760 274 −385
  5.3 Finomhangoló penziós műveletek 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 45 8
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 49 078 591
7 Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai 2 715 603 7 236
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapírok 2 445 234 6 839
  7.2 Egyéb értékpapír 270 369 397
8 Euróban denominált államadósság 24 966 0
9 Egyéb eszközök 243 138 957
Eszközök összesen 4 519 360 7 820
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 149 723 3 738
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 2 009 758 51 254
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 1 347 170 66 326
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 662 533 −15 025
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós műveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 54 −47
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 12 239 844
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 316 189 −58 071
  5.1 Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek 190 375 −59 812
  5.2 Egyéb kötelezettségek 125 814 1 741
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 260 436 8 581
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 8 474 −540
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 12 737 353
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 12 737 353
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 55 218 0
10 Egyéb források 234 066 1 560
11 Átértékelési számlák 357 852 0
12 Saját tőke 102 668 100
Források összesen 4 519 360 7 820