Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

2. ožujka 2018.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 376 279 −22
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 297 067 868
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 69 863 −1
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 227 204 869
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 34 542 −900
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 16 649 −708
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 16 649 −708
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 762 037 −201
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 1 719 176
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 760 274 −385
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 45 8
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 49 078 591
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 715 603 7 236
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 2 445 234 6 839
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 270 369 397
8 Dug opće države nominiran u eurima 24 966 0
9 Ostala imovina 243 138 957
Ukupno imovina 4 519 360 7 820
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 149 723 3 738
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 2 009 758 51 254
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 1 347 170 66 326
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 662 533 −15 025
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 54 −47
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 12 239 844
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 316 189 −58 071
  5.1 Opća država 190 375 −59 812
  5.2 Ostale obveze 125 814 1 741
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 260 436 8 581
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 8 474 −540
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 12 737 353
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 12 737 353
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 55 218 0
10 Ostale obveze 234 066 1 560
11 Računi revalorizacije 357 852 0
12 Kapital i pričuve 102 668 100
Ukupno obveze 4 519 360 7 820