Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

2.3.2018
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 376 279 −22
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 297 067 868
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 69 863 −1
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 227 204 869
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 34 542 −900
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 16 649 −708
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 16 649 −708
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 762 037 −201
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 1 719 176
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 760 274 −385
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 45 8
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 49 078 591
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 715 603 7 236
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 2 445 234 6 839
  7.2 Muut arvopaperit 270 369 397
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 24 966 0
9 Muut saamiset 243 138 957
Vastaavaa yhteensä 4 519 360 7 820
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 149 723 3 738
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 2 009 758 51 254
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 1 347 170 66 326
  2.2 Talletusmahdollisuus 662 533 −15 025
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 54 −47
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 12 239 844
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 316 189 −58 071
  5.1 Julkisyhteisöt 190 375 −59 812
  5.2 Muut 125 814 1 741
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 260 436 8 581
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 8 474 −540
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 12 737 353
  8.1 Talletukset ja muut velat 12 737 353
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 55 218 0
10 Muut velat 234 066 1 560
11 Arvonmuutostilit 357 852 0
12 Pääoma ja rahastot 102 668 100
Vastattavaa yhteensä 4 519 360 7 820