Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

2. märts 2018
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 376 279 −22
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 297 067 868
  2.1 Nõuded IMFi vastu 69 863 −1
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 227 204 869
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 34 542 −900
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 16 649 −708
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 16 649 −708
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 762 037 −201
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 1 719 176
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 760 274 −385
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 45 8
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 49 078 591
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 2 715 603 7 236
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 2 445 234 6 839
  7.2 Muud väärtpaberid 270 369 397
8 Valitsussektori võlg eurodes 24 966 0
9 Muud varad 243 138 957
Varad kokku 4 519 360 7 820
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 149 723 3 738
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 2 009 758 51 254
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 1 347 170 66 326
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 662 533 −15 025
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 54 −47
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 12 239 844
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 316 189 −58 071
  5.1 Valitsussektor 190 375 −59 812
  5.2 Muud kohustused 125 814 1 741
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 260 436 8 581
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 8 474 −540
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 12 737 353
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 12 737 353
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 55 218 0
10 Muud kohustused 234 066 1 560
11 Ümberhindluskontod 357 852 0
12 Kapital ja reservid 102 668 100
Kohustused kokku 4 519 360 7 820