Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

26. januar 2018
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 376.301 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 296.397 −1.170
  2.1 Terjatve do MDS 70.052 −148
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 226.345 −1.022
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 29.098 −786
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 15.677 −125
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 15.677 −125
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 762.848 −446
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 2.159 −259
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 760.639 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 50 −187
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 49.460 1.747
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.688.724 9.429
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 2.415.324 8.695
  7.2 Drugi vrednostni papirji 273.400 734
8 Javni dolg v eurih 25.015 0
9 Druga sredstva 249.536 404
Skupaj sredstva 4.493.058 9.054
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.146.361 −3.100
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 1.998.092 10.310
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.316.717 21.950
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 681.171 −11.765
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 203 125
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 11.108 −596
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 349.833 32.849
  5.1 Sektor država 230.624 31.968
  5.2 Druge obveznosti 119.209 881
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 220.837 −31.228
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 5.447 −1.592
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 11.520 −620
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 11.520 −620
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 55.218 0
10 Druge obveznosti 234.607 3.031
11 Računi prevrednotenja 357.852 0
12 Kapital in rezerve 102.181 0
Skupaj obveznosti 4.493.058 9.054