Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

26 ianuarie 2018
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 376 301 0
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 296 397 −1 170
  2.1 Creanțe asupra FMI 70 052 −148
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 226 345 −1 022
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 29 098 −786
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 15 677 −125
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 15 677 −125
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 762 848 −446
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 2 159 −259
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 760 639 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 50 −187
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 49 460 1 747
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 2 688 724 9 429
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 2 415 324 8 695
  7.2 Alte titluri de valoare 273 400 734
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 25 015 0
9 Alte active 249 536 404
Total active 4 493 058 9 054
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 146 361 −3 100
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 1 998 092 10 310
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 1 316 717 21 950
  2.2 Facilitatea de depozit 681 171 −11 765
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 203 125
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 11 108 −596
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 349 833 32 849
  5.1 Administrație publică 230 624 31 968
  5.2 Alte pasive 119 209 881
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 220 837 −31 228
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 5 447 −1 592
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 11 520 −620
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 11 520 −620
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 55 218 0
10 Alte pasive 234 607 3 031
11 Conturi de reevaluare 357 852 0
12 Capital și rezerve 102 181 0
Total pasive 4 493 058 9 054