Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2018 01 26
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 376 301 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 296 397 −1 170
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 70 052 −148
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 226 345 −1 022
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 29 098 −786
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 15 677 −125
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 15 677 −125
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 762 848 −446
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 2 159 −259
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 760 639 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 50 −187
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 49 460 1 747
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 688 724 9 429
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 2 415 324 8 695
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 273 400 734
8 Valdžios skola eurais 25 015 0
9 Kitas turtas 249 536 404
Visas turtas 4 493 058 9 054
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 146 361 −3 100
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 998 092 10 310
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 316 717 21 950
  2.2 Indėlių galimybė 681 171 −11 765
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 203 125
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 11 108 −596
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 349 833 32 849
  5.1 Valdžiai 230 624 31 968
  5.2 Kiti įsipareigojimai 119 209 881
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 220 837 −31 228
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 447 −1 592
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 520 −620
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 11 520 −620
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 55 218 0
10 Kiti įsipareigojimai 234 607 3 031
11 Perkainojimo sąskaitos 357 852 0
12 Kapitalas ir rezervai 102 181 0
Visi įsipareigojimai 4 493 058 9 054