Mogućnosti pretraživanja
Home Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

26. siječnja 2018.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 376 301 0
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 296 397 −1 170
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 70 052 −148
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 226 345 −1 022
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 29 098 −786
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 15 677 −125
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 15 677 −125
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 762 848 −446
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 2 159 −259
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 760 639 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 50 −187
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 49 460 1 747
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 688 724 9 429
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 2 415 324 8 695
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 273 400 734
8 Dug opće države nominiran u eurima 25 015 0
9 Ostala imovina 249 536 404
Ukupno imovina 4 493 058 9 054
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 146 361 −3 100
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 998 092 10 310
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 1 316 717 21 950
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 681 171 −11 765
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 203 125
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 11 108 −596
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 349 833 32 849
  5.1 Opća država 230 624 31 968
  5.2 Ostale obveze 119 209 881
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 220 837 −31 228
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 5 447 −1 592
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 11 520 −620
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 11 520 −620
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 55 218 0
10 Ostale obveze 234 607 3 031
11 Računi revalorizacije 357 852 0
12 Kapital i pričuve 102 181 0
Ukupno obveze 4 493 058 9 054