Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

26.1.2018
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 376 301 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 296 397 −1 170
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 70 052 −148
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 226 345 −1 022
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 29 098 −786
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 15 677 −125
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 15 677 −125
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 762 848 −446
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 2 159 −259
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 760 639 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 50 −187
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 49 460 1 747
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 688 724 9 429
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 2 415 324 8 695
  7.2 Muut arvopaperit 273 400 734
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 25 015 0
9 Muut saamiset 249 536 404
Vastaavaa yhteensä 4 493 058 9 054
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 146 361 −3 100
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 998 092 10 310
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 1 316 717 21 950
  2.2 Talletusmahdollisuus 681 171 −11 765
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 203 125
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 11 108 −596
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 349 833 32 849
  5.1 Julkisyhteisöt 230 624 31 968
  5.2 Muut 119 209 881
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 220 837 −31 228
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 5 447 −1 592
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 11 520 −620
  8.1 Talletukset ja muut velat 11 520 −620
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 55 218 0
10 Muut velat 234 607 3 031
11 Arvonmuutostilit 357 852 0
12 Pääoma ja rahastot 102 181 0
Vastattavaa yhteensä 4 493 058 9 054