Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

26. jaanuar 2018
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 376 301 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 296 397 −1 170
  2.1 Nõuded IMFi vastu 70 052 −148
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 226 345 −1 022
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 29 098 −786
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 15 677 −125
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 15 677 −125
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 762 848 −446
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 2 159 −259
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 760 639 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 50 −187
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 49 460 1 747
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 2 688 724 9 429
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 2 415 324 8 695
  7.2 Muud väärtpaberid 273 400 734
8 Valitsussektori võlg eurodes 25 015 0
9 Muud varad 249 536 404
Varad kokku 4 493 058 9 054
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 146 361 −3 100
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 998 092 10 310
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 1 316 717 21 950
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 681 171 −11 765
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 203 125
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 11 108 −596
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 349 833 32 849
  5.1 Valitsussektor 230 624 31 968
  5.2 Muud kohustused 119 209 881
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 220 837 −31 228
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 5 447 −1 592
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 11 520 −620
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 11 520 −620
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 55 218 0
10 Muud kohustused 234 607 3 031
11 Ümberhindluskontod 357 852 0
12 Kapital ja reservid 102 181 0
Kohustused kokku 4 493 058 9 054