SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

26. januar 2018
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 376.301 0
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 296.397 −1.170
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 70.052 −148
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 226.345 −1.022
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 29.098 −786
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 15.677 −125
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 15.677 −125
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 762.848 −446
  5.1 Primære markedsoperationer 2.159 −259
  5.2 Langfristede markedsoperationer 760.639 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 50 −187
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 49.460 1.747
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.688.724 9.429
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 2.415.324 8.695
  7.2 Andre værdipapirer 273.400 734
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 25.015 0
9 Andre aktiver 249.536 404
Aktiver i alt 4.493.058 9.054
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.146.361 −3.100
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.998.092 10.310
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 1.316.717 21.950
  2.2 Indlånsfacilitet 681.171 −11.765
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 203 125
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 11.108 −596
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 349.833 32.849
  5.1 Offentlig forvaltning og service 230.624 31.968
  5.2 Andre forpligtelser 119.209 881
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 220.837 −31.228
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 5.447 −1.592
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 11.520 −620
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 11.520 −620
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 55.218 0
10 Andre forpligtelser 234.607 3.031
11 Revalueringskonti 357.852 0
12 Kapital og reserver 102.181 0
Passiver i alt 4.493.058 9.054