Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

26. ledna 2018
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 376 301 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 296 397 −1 170
  2.1 Pohledávky za MMF 70 052 −148
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 226 345 −1 022
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 29 098 −786
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 15 677 −125
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 15 677 −125
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 762 848 −446
  5.1 Hlavní refinanční operace 2 159 −259
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 760 639 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 50 −187
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 49 460 1 747
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 688 724 9 429
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 2 415 324 8 695
  7.2 Ostatní cenné papíry 273 400 734
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 25 015 0
9 Ostatní aktiva 249 536 404
Aktiva celkem 4 493 058 9 054
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 146 361 −3 100
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 998 092 10 310
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 1 316 717 21 950
  2.2 Vkladová facilita 681 171 −11 765
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 203 125
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 11 108 −596
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 349 833 32 849
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 230 624 31 968
  5.2 Ostatní závazky 119 209 881
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 220 837 −31 228
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 5 447 −1 592
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 11 520 −620
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 11 520 −620
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 55 218 0
10 Ostatní závazky 234 607 3 031
11 Účty přecenění 357 852 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 102 181 0
Pasiva celkem 4 493 058 9 054