Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 24 martie 2017

28 martie 2017

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 24 martie 2017, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a consemnat o creștere de 0,4 miliarde EUR, până la 282,9 miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
23 martie 2017 operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 1,0 miliarde USD 1,0 miliarde USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au înregistrat o scădere de 0,1 miliarde EUR, până la 309,8 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) s-au redus cu 1,7 miliarde EUR, până la 1 111,2 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) au crescut cu 43,1 miliarde EUR, până la 221,5 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a scăzut cu 11,3 miliarde EUR, până la 77,9 miliarde EUR. Miercuri, 22 martie 2017, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 26,5 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 32,7 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,3 miliarde EUR (față de 0,2 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 508,9 miliarde EUR (față de 491,3 miliarde EUR în săptămâna precedentă). Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au înregistrat o creștere de 15,8 miliarde EUR, până la 1 878,7 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 24 martie 2017 Variație săptămânală – achiziții Variație săptămânală – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 10,2 miliarde EUR - -0,5 miliarde EUR
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 6,2 miliarde EUR - -0,3 miliarde EUR
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 215,2 miliarde EUR +1,6 miliarde EUR -1,1 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 24,0 miliarde EUR +0,4 miliarde EUR -0,2 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ 73,8 miliarde EUR +1,5 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 1 449,9 miliarde EUR +14,5 miliarde EUR -0,1 miliarde EUR
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 99,4 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a consemnat o scădere de 38,1 miliarde EUR, până la 946,2 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 382 061 0
2 Creanțe în valută asupra nerezidenților zonei euro 326 385 1 748
  2.1 Creanțe asupra FMI 77 844 −30
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe și alte active externe 248 541 1 777
3 Creanțe în valută asupra rezidenților zonei euro 32 838 −184
4 Creanțe în euro asupra nerezidenților zonei euro 19 453 744
  4.1 Conturi bancare, titluri și împrumuturi 19 453 744
  4.2 Creanțe asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
5 Credite în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 586 816 6 315
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 32 682 6 168
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 553 809 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 325 147
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanțe în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 82 497 −3 819
7 Titluri în euro, emise de rezidenți ai zonei euro 2 188 542 15 668
  7.1 Titluri deținute în scopuri de politică monetară 1 878 700 15 775
  7.2 Alte titluri 309 843 −106
8 Credite în euro acordate administrațiilor publice 26 410 0
9 Alte active 232 035 −349
Total active 3 877 037 20 123
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 111 196 −1 719
2 Angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 1 455 127 −20 516
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 946 222 −38 134
  2.2 Facilitatea de depozit 508 899 17 616
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 6 2
3 Alte angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro 14 064 −1 261
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro față de alți rezidenți ai zonei euro 340 873 43 016
  5.1 Angajamente față de administrațiile publice 221 500 43 075
  5.2 Alte angajamente 119 373 −60
6 Angajamente în euro față de nerezidenți ai zonei euro 153 472 607
7 Angajamente în valută față de rezidenți ai zonei euro 5 014 1 523
8 Angajamente în valută față de nerezidenți ai zonei euro 12 025 −381
  8.1 Depozite, solduri și alte pasive 12 025 −381
  8.2 Pasive asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 59 263 0
10 Alte pasive 230 982 −1 147
11 Conturi de reevaluare 394 418 0
12 Capital și rezerve 100 602 2
Total pasive 3 877 037 20 123

Contacte media