Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 17 martie 2017

21 martie 2017

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 17 martie 2017, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a consemnat o creștere de 0,6 miliarde EUR, până la 282,5 miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
16 martie 2017 operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 0,9 miliarde USD 1,0 miliarde USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), s-au majorat cu 0,3 miliarde EUR, până la 309,9 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au scăzut cu 0,8 miliarde EUR, până la 1 112,9 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) au crescut cu 35,9 miliarde EUR, până la 178,4 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a sporit cu 36,6 miliarde EUR, până la 89,2 miliarde EUR. Miercuri, 15 martie 2017, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 23,9 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 26,5 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,2 miliarde EUR (față de 0,5 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 491,3 miliarde EUR (față de 525,5 miliarde EUR în săptămâna precedentă). Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au înregistrat o creștere de 18,8 miliarde EUR, până la 1 862,9 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 17 martie 2017 Variație săptămânală – achiziții Variație săptămânală – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 10,7 miliarde EUR - -
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 6,6 miliarde EUR - -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 214,7 miliarde EUR +1,1 miliarde EUR -0,2 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 23,9 miliarde EUR +0,1 miliarde EUR -0,1 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ 72,2 miliarde EUR +1,9 miliarde EUR -0,1 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 1 435,5 miliarde EUR +16,0 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 99,4 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 18 miliarde EUR, până la 984,4 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 382 061 0
2 Creanțe în valută asupra nerezidenților zonei euro 324 637 −698
  2.1 Creanțe asupra FMI 77 874 92
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe și alte active externe 246 763 −790
3 Creanțe în valută asupra rezidenților zonei euro 33 022 −1 617
4 Creanțe în euro asupra nerezidenților zonei euro 18 709 −977
  4.1 Conturi bancare, titluri și împrumuturi 18 709 −977
  4.2 Creanțe asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
5 Credite în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 580 501 2 362
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 26 514 2 634
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 553 809 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 178 −272
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanțe în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 86 316 3 651
7 Titluri în euro, emise de rezidenți ai zonei euro 2 172 874 19 075
  7.1 Titluri deținute în scopuri de politică monetară 1 862 925 18 760
  7.2 Alte titluri 309 949 315
8 Credite în euro acordate administrațiilor publice 26 410 0
9 Alte active 232 383 −4 737
Total active 3 856 913 17 059
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 112 916 −844
2 Angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 1 475 643 −16 252
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 984 357 18 035
  2.2 Facilitatea de depozit 491 283 −34 247
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 3 −39
3 Alte angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro 15 325 −27
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro față de alți rezidenți ai zonei euro 297 858 40 763
  5.1 Angajamente față de administrațiile publice 178 425 35 912
  5.2 Alte angajamente 119 433 4 851
6 Angajamente în euro față de nerezidenți ai zonei euro 152 865 −4 121
7 Angajamente în valută față de rezidenți ai zonei euro 3 491 −2 486
8 Angajamente în valută față de nerezidenți ai zonei euro 12 406 −383
  8.1 Depozite, solduri și alte pasive 12 406 −383
  8.2 Pasive asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 59 263 0
10 Alte pasive 232 129 408
11 Conturi de reevaluare 394 418 0
12 Capital și rezerve 100 600 0
Total pasive 3 856 913 17 059

Contacte media