Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2017 m. kovo 17 d.

2017 m. kovo 21 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2017 m. kovo 17 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 282,5 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2017 m. kovo 16 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 0,9 mlrd. JAV dolerių 1,0 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 309,9 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,8 mlrd. eurų – iki 1 112,9 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 35,9 mlrd. eurų – iki 178,4 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 36,6 mlrd. eurų – iki 89,2 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2017 m. kovo 15 d., baigėsi 23,9 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 26,5 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,2 mlrd. eurų (palyginti su 0,5 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 491,3 mlrd. eurų (palyginti su 525,5 mlrd. eurų užpraeitą savaitę). Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 18,8 mlrd. eurų – iki 1 862,9 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2017 m. kovo 17 d. Pokytis per savaitę – pirkimas Pokytis per savaitę – išpirkimas
Pirmoji padengtųjų obligacijų pirkimo programa 10,7 mlrd. eurų
Antroji padengtųjų obligacijų pirkimo programa 6,6 mlrd. eurų
Trečioji padengtųjų obligacijų pirkimo programa 214,7 mlrd. eurų +1,1 mlrd. eurų –0,2 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 23,9 mlrd. eurų +0,1 mlrd. eurų –0,1 mlrd. eurų
Bendrovių sektoriaus pirkimo programa 72,2 mlrd. eurų +1,9 mlrd. eurų –0,1 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus pirkimo programa 1 435,5 mlrd. eurų +16,0 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 99,4 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 18 mlrd. eurų – iki 984,4 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 382 061 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 324 637 −698
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 77 874 92
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 246 763 −790
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 33 022 −1 617
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 18 709 −977
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 18 709 −977
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 580 501 2 362
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 26 514 2 634
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 553 809 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 178 −272
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 86 316 3 651
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 172 874 19 075
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 1 862 925 18 760
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 309 949 315
8 Valdžios skola eurais 26 410 0
9 Kitas turtas 232 383 −4 737
Visas turtas 3 856 913 17 059
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 112 916 −844
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 475 643 −16 252
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 984 357 18 035
  2.2 Indėlių galimybė 491 283 −34 247
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 3 −39
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 15 325 −27
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 297 858 40 763
  5.1 Valdžiai 178 425 35 912
  5.2 Kiti įsipareigojimai 119 433 4 851
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 152 865 −4 121
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 491 −2 486
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 12 406 −383
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 12 406 −383
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 59 263 0
10 Kiti įsipareigojimai 232 129 408
11 Perkainojimo sąskaitos 394 418 0
12 Kapitalas ir rezervai 100 600 0
Visi įsipareigojimai 3 856 913 17 059

Kontaktai žiniasklaidai