Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2017. március 17.

2017. március 21.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2017. március 17-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,6 milliárd euróval 282,5 milliárd euróra emelkedett.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2017. március 16. 7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 0,9 milliárd USD 1,0 milliárd USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,3 milliárd euróval, 309,9 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,8 milliárd euróval, 1112,9 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) összege 35,9 milliárd euróval, 178,4 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 36,6 milliárd euróval 89,2 milliárd euróra emelkedett. 2017. március 15-én, szerdán lejárt egy 23,9 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 26,5 milliárd euro értékben, egyhetes lejáratra.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,2 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,5 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 491,3 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 525,5 milliárd euróval). Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 18,8 milliárd euróval, 1862,9 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti részletes megoszlását mutatja. Az összes portfólió amortizált bekerülési értéken van kimutatva.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2017. március 17-én Heti változás – vétel Heti változás – visszavásárlás
1. fedezett kötvényvásárlási program 10,7 milliárd EUR - -
2. fedezett kötvényvásárlási program 6,6 milliárd EUR - -
3. fedezett kötvényvásárlási program 214,7 milliárd EUR +1,1 milliárd EUR -0,2 milliárd EUR
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program 23,9 milliárd EUR +0,1 milliárd EUR -0,1 milliárd EUR
Vállalati szektort érintő vásárlási program 72,2 milliárd EUR +1,9 milliárd EUR -0,1 milliárd EUR
Közszektort érintő vásárlási program 1435,5 milliárd EUR +16,0 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 99,4 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 18 milliárd euróval, 984,4 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 382 061 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 324 637 −698
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 77 874 92
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 246 763 −790
3 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések 33 022 −1 617
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 18 709 −977
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 18 709 −977
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek 580 501 2 362
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 26 514 2 634
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 553 809 0
  5.3 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 178 −272
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 86 316 3 651
7 Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai 2 172 874 19 075
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapír-állomány 1 862 925 18 760
  7.2 Egyéb értékpapír 309 949 315
8 Euróban denominált államadósság 26 410 0
9 Egyéb eszközök 232 383 −4 737
Eszközök összesen 3 856 913 17 059
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 112 916 −844
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 1 475 643 −16 252
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 984 357 18 035
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 491 283 −34 247
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 3 −39
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 15 325 −27
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 297 858 40 763
  5.1 Állammal szemben fennálló kötelezettségek 178 425 35 912
  5.2 Egyéb kötelezettségek 119 433 4 851
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 152 865 −4 121
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 3 491 −2 486
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 12 406 −383
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 12 406 −383
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 59 263 0
10 Egyéb források 232 129 408
11 Átértékelési számlák 394 418 0
12 Saját tőke 100 600 0
Források összesen 3 856 913 17 059

Médiakapcsolatok