Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2017. március 10.

2017. március 14.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2017. március 10-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 1,5 milliárd euróval 281,9 milliárd euróra emelkedett.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2017. március 9. 7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 0,5 milliárd USD 0,9 milliárd USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1 milliárd euróval 309,6 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,3 milliárd euróval 1113,8 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) összege 2,1 milliárd euróval, 142,5 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 24,9 milliárd euróval csökkent, 52,6 milliárd euróra. 2017. március 8-án, szerdán lejárt egy 25,3 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 23,9 milliárd euro értékben, egyhetes lejáratra.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,5 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,2 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 525,5 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 501,8 milliárd euróval). Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 18,3 milliárd euróval, 1844,2 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti részletes megoszlását mutatja. Az összes portfólió amortizált bekerülési értéken van kimutatva.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2017. március 10-én Heti változás – vétel Heti változás – visszavásárlás
1. fedezett kötvényvásárlási program 10,7 milliárd EUR - −0,3 milliárd EUR
2. fedezett kötvényvásárlási program 6,6 milliárd EUR - -
3. fedezett kötvényvásárlási program 213,8 milliárd EUR +0,8 milliárd EUR −0,2 milliárd EUR
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program 23,8 milliárd EUR +0,3 milliárd EUR −0,0 milliárd EUR
Vállalati szektort érintő vásárlási program 70,4 milliárd EUR +2,1 milliárd EUR -
Közszektort érintő vásárlási program 1419,4 milliárd EUR +15,6 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 99,4 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak 966,3 milliárd eurós egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) gyakorlatilag nem változott.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 382 061 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 325 335 1 486
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 77 782 −17
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 247 553 1 503
3 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések 34 638 516
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 19 686 283
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 19 686 283
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek 578 139 −1 155
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 23 880 −1 373
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 553 809 0
  5.3 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 450 218
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 82 666 −812
7 Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai 2 153 799 17 304
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapír-állomány 1 844 165 18 304
  7.2 Egyéb értékpapír 309 634 −1 000
8 Euróban denominált államadósság 26 410 0
9 Egyéb eszközök 237 121 1 892
Eszközök összesen 3 839 855 19 514
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 113 760 275
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 1 491 895 23 758
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 966 322 1
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 525 530 23 748
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 42 9
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 15 353 3 886
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 257 094 2 643
  5.1 Állammal szemben fennálló kötelezettségek 142 513 2 076
  5.2 Egyéb kötelezettségek 114 581 566
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 156 986 −11 453
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 5 977 −1 703
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 12 789 2 202
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 12 789 2 202
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 59 263 0
10 Egyéb források 231 721 −94
11 Átértékelési számlák 394 418 0
12 Saját tőke 100 600 0
Források összesen 3 839 855 19 514

Médiakapcsolatok