Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2017. március 3.

2017. március 7.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2017. március 3-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,2 milliárd euróval 280,4 milliárd euróra emelkedett.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2017. március 2. 7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 0,9 milliárd USD 0,5 milliárd USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1,9 milliárd euróval 310,6 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2,7 milliárd euróval 1113,5 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 37 milliárd euróval csökkent, 140,4 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 29,8 milliárd euróval csökkent, 77,5 milliárd euróra. 2017. március 1-jén, szerdán lejárt egy 30,8 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 25,3 milliárd euro értékben, egyhetes lejáratra.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,2 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,1 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 501,8 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 477,4 milliárd euróval). Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 18,8 milliárd euróval, 1825,9 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti részletes megoszlását mutatja. Az összes portfólió amortizált bekerülési értéken van kimutatva.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2017. március 3-án Heti változás – vétel Heti változás – visszavásárlás
1. fedezett kötvényvásárlási program 10,9 milliárd EUR - −0,1 milliárd EUR
2. fedezett kötvényvásárlási program 6,6 milliárd EUR - −0,0 milliárd EUR
3. fedezett kötvényvásárlási program 213,1 milliárd EUR +1,1 milliárd EUR −0,2 milliárd EUR
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program 23,6 milliárd EUR +0,1 milliárd EUR −0,1 milliárd EUR
Vállalati szektort érintő vásárlási program 68,3 milliárd EUR +1,8 milliárd EUR −0,1 milliárd EUR
Közszektort érintő vásárlási program 1403,9 milliárd EUR +16,2 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 99,4 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 9 milliárd euróval, 966,3 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 382 061 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 323 849 −599
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 77 799 1
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 246 050 −600
3 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések 34 122 −1 491
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 19 403 299
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 19 403 299
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek 579 294 −5 448
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 25 253 −5 577
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 553 809 0
  5.3 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 232 129
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 83 478 2 381
7 Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai 2 136 495 16 905
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapír-állomány 1 825 861 18 796
  7.2 Egyéb értékpapír 310 635 −1 892
8 Euróban denominált államadósság 26 410 0
9 Egyéb eszközök 235 229 51
Eszközök összesen 3 820 341 12 098
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 113 485 2 727
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 1 468 137 33 338
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 966 321 8 969
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 501 782 24 368
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 33 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 11 466 1 447
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 254 452 −35 297
  5.1 Állammal szemben fennálló kötelezettségek 140 436 −37 030
  5.2 Egyéb kötelezettségek 114 015 1 733
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 168 439 8 554
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 7 680 −1 806
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 10 587 −456
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 10 587 −456
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 59 263 0
10 Egyéb források 231 814 3 586
11 Átértékelési számlák 394 418 0
12 Saját tőke 100 600 6
Források összesen 3 820 341 12 098

Médiakapcsolatok