Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2017. február 10.

2017. február 14.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2017. február 10-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,4 milliárd euróval csökkent, 279,9 milliárd euróra.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2017. február 9. 7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 0,3 milliárd USD 0,2 milliárd USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,1 milliárd euróval 315,2 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,4 milliárd euróval csökkent, 1 110,9 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 13,7 milliárd euróval 144,2 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 23,2 milliárd euróval csökkent, 88,9 milliárd euróra. 2017. február 8-án, szerdán lejárt egy 31,6 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 29,6 milliárd euro értékben, egyhetes lejáratra.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,6 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,2 milliárddal), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 495,8 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 474,2 milliárd euróval). Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 20,1 milliárd euróval, 1768,7 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti részletes megoszlását mutatja. Az összes portfólió amortizált bekerülési értéken van kimutatva.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2017. február 10-én Heti változás – vétel Heti változás – visszavásárlás
1. fedezett kötvényvásárlási program 11,0 milliárd EUR - -0,1 milliárd EUR
2. fedezett kötvényvásárlási program 6,8 milliárd EUR - -
3. fedezett kötvényvásárlási program 211,0 milliárd EUR +1,7 milliárd EUR -0,4 milliárd EUR
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program 23,3 milliárd EUR +0,1 milliárd EUR -0,2 milliárd EUR
Vállalati szektort érintő vásárlási program 62,9 milliárd EUR +1,9 milliárd EUR -
Közszektort érintő vásárlási program 1354,2 milliárd EUR +16,9 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 99,4 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 8,6 milliárd euróval 955,3 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 382 061 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 323 167 −272
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 78 418 −235
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 244 749 −37
3 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések 36 371 1 692
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 18 868 −913
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 18 868 −913
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek 584 683 −1 627
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 29 599 −2 046
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 554 494 0
  5.3 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 590 419
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 81 437 1 781
7 Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai 2 083 937 19 921
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapír-állomány 1 768 715 20 070
  7.2 Egyéb értékpapír 315 222 −149
8 Euróban denominált államadósság 26 410 0
9 Egyéb eszközök 234 008 862
Eszközök összesen 3 770 942 21 443
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 110 923 −440
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 1 451 066 12 954
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 955 270 −8 589
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 495 763 21 554
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 33 −11
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 8 526 −1 449
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 251 966 14 459
  5.1 Állammal szemben fennálló kötelezettségek 144 183 13 653
  5.2 Egyéb kötelezettségek 107 783 806
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 144 824 −6 687
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 8 452 −726
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 11 939 2 553
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 11 939 2 553
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 59 263 0
10 Egyéb források 229 552 859
11 Átértékelési számlák 394 418 0
12 Saját tőke 100 014 −78
Források összesen 3 770 942 21 443

Médiakapcsolatok