Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 3 februarie 2017

7 februarie 2017

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 3 februarie 2017, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) s-a diminuat cu 0,1 miliarde EUR, până la 280,3 miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
2 februarie 2017 operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 0,3 miliarde USD 0,3 miliarde USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au înregistrat o scădere de 4,1 miliarde EUR, până la 315,4 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au consemnat o majorare de 2,3 miliarde EUR, până la 1 111,4 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au restrâns cu 70,7 miliarde EUR, până la 130,5 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a scăzut cu 69,8 miliarde EUR, până la 112,1 miliarde EUR. Miercuri, 1 februarie 2017, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 34 de miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 31,6 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,2 miliarde EUR (nivel practic nemodificat față de cel din săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 474,2 miliarde EUR (față de 406,7 miliarde EUR în săptămâna precedentă). Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 18,3 miliarde EUR, până la 1 748,6 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 3 februarie 2017 Variație săptămânală – achiziții Variație săptămânală – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 11,1 miliarde EUR - -
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 6,8 miliarde EUR - -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 209,7 miliarde EUR +2,1 miliarde EUR -0,3 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 23,4 miliarde EUR +0,0 miliarde EUR -0,2 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ 61,0 miliarde EUR +2,2 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 1 337,3 miliarde EUR +17,3 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 99,4 miliarde EUR - -2,8 miliarde EUR

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 15 miliarde EUR, până la 963,9 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 382 061 0
2 Creanțe în valută asupra nerezidenților zonei euro 323 439 −190
  2.1 Creanțe asupra FMI 78 653 −5
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe și alte active externe 244 786 −185
3 Creanțe în valută asupra rezidenților zonei euro 34 679 −1 102
4 Creanțe în euro asupra nerezidenților zonei euro 19 782 976
  4.1 Conturi bancare, titluri și împrumuturi 19 782 976
  4.2 Creanțe asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
5 Credite în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 586 310 −2 361
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 31 645 −2 349
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 554 494 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 171 −12
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanțe în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 79 656 −765
7 Titluri în euro, emise de rezidenți ai zonei euro 2 064 015 14 259
  7.1 Titluri deținute în scopuri de politică monetară 1 748 644 18 335
  7.2 Alte titluri 315 371 −4 076
8 Credite în euro acordate administrațiilor publice 26 410 −50
9 Alte active 233 147 −2 036
Total active 3 749 499 8 733
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 111 363 2 330
2 Angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 1 438 113 52 454
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 963 859 −15 028
  2.2 Facilitatea de depozit 474 209 67 470
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 45 12
3 Alte angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro 9 975 2 315
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro față de alți rezidenți ai zonei euro 237 507 −67 693
  5.1 Angajamente față de administrațiile publice 130 531 −70 721
  5.2 Alte angajamente 106 977 3 029
6 Angajamente în euro față de nerezidenți ai zonei euro 151 512 18 517
7 Angajamente în valută față de rezidenți ai zonei euro 9 177 −44
8 Angajamente în valută față de nerezidenți ai zonei euro 9 386 −1 138
  8.1 Depozite, solduri și alte pasive 9 386 −1 138
  8.2 Pasive asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 59 263 0
10 Alte pasive 228 693 1 708
11 Conturi de reevaluare 394 418 0
12 Capital și rezerve 100 092 284
Total pasive 3 749 499 8 733

Contacte media