Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 27 ianuarie 2017

31 ianuarie 2017

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 27 ianuarie 2017, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) s-a diminuat cu 0,4 miliarde EUR, până la 280,4 miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
26 ianuarie 2017 operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 0,3 miliarde USD 0,3 miliarde USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au înregistrat o scădere de 0,1 miliarde EUR, până la 319,4 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) s-au redus cu 1,7 miliarde EUR, până la 1 109 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) au consemnat o creștere de 23,5 miliarde EUR, până la 201,3 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) s-a majorat cu 27,3 miliarde EUR, până la 181,9 miliarde EUR. Miercuri, 25 ianuarie 2017, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 32,3 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 34 de miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată. Joi, 26 ianuarie 2017, o operațiune de refinanțare pe termen mai lung (poziția 5.2 din active) în valoare de 5,4 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 3,4 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,2 miliarde EUR (față de 0,1 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 406,7 miliarde EUR (față de 434,3 miliarde EUR în săptămâna precedentă). Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 19,4 miliarde EUR, până la 1 730,3 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 27 ianuarie 2017 Variație săptămânală – achiziții Variație săptămânală – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 11,1 miliarde EUR - -0,3 miliarde EUR
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 6,8 miliarde EUR - -0,1 miliarde EUR
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 207,9 miliarde EUR +1,3 miliarde EUR -0,9 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 23,5 miliarde EUR +1,0 miliarde EUR -0,4 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ 58,8 miliarde EUR +1,9 miliarde EUR -0,0 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 1 319,9 miliarde EUR +16,9 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 102,3 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 26,5 miliarde EUR, până la 978,9 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 382 061 0
2 Creanțe în valută asupra nerezidenților zonei euro 323 628 −2 088
  2.1 Creanțe asupra FMI 78 658 −21
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe și alte active externe 244 971 −2 068
3 Creanțe în valută asupra rezidenților zonei euro 35 781 4 429
4 Creanțe în euro asupra nerezidenților zonei euro 18 805 −176
  4.1 Conturi bancare, titluri și împrumuturi 18 805 −176
  4.2 Creanțe asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
5 Credite în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 588 671 −326
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 33 994 1 664
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 554 494 −2 076
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 183 87
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanțe în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 80 421 2 283
7 Titluri în euro, emise de rezidenți ai zonei euro 2 049 756 19 325
  7.1 Titluri deținute în scopuri de politică monetară 1 730 309 19 409
  7.2 Alte titluri 319 447 −84
8 Credite în euro acordate administrațiilor publice 26 460 0
9 Alte active 235 183 −2 304
Total active 3 740 766 21 143
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 109 033 −1 717
2 Angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 1 385 659 −1 139
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 978 887 26 528
  2.2 Facilitatea de depozit 406 739 −27 529
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 33 −137
3 Alte angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro 7 661 −2 009
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro față de alți rezidenți ai zonei euro 305 200 23 433
  5.1 Angajamente față de administrațiile publice 201 252 23 521
  5.2 Alte angajamente 103 948 −88
6 Angajamente în euro față de nerezidenți ai zonei euro 132 994 −811
7 Angajamente în valută față de rezidenți ai zonei euro 9 221 1 916
8 Angajamente în valută față de nerezidenți ai zonei euro 10 524 859
  8.1 Depozite, solduri și alte pasive 10 524 859
  8.2 Pasive asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 59 263 0
10 Alte pasive 226 985 611
11 Conturi de reevaluare 394 418 0
12 Capital și rezerve 99 808 0
Total pasive 3 740 766 21 143

Contacte media