Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2017 m. sausio 27 d.

2017 m. sausio 31 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2017 m. sausio 27 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 280,4 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2017 m. sausio 26 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 0,3 mlrd. JAV dolerių 0,3 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 319,4 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,7 mlrd. eurų – iki 1 109 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 23,5 mlrd. eurų – iki 201,3 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 27,3 mlrd. eurų – iki 181,9 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2017 m. sausio 25 d., baigėsi 32,3 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 34 mlrd. eurų vertės operacija. Ketvirtadienį, 2017 m. sausio 26 d., baigėsi 5,4 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos (5.2 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja 3,4 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,2 mlrd. eurų (palyginti su 0,1 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 406,7 mlrd. eurų (palyginti su 434,3 mlrd. eurų užpraeitą savaitę). Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 19,4 mlrd. eurų – iki 1 730,3 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2017 m. sausio 27 d. Pokytis per savaitę – pirkimas Pokytis per savaitę – išpirkimas
Pirmoji padengtųjų obligacijų pirkimo programa 11,1 mlrd. eurų –0,3 mlrd. eurų
Antroji padengtųjų obligacijų pirkimo programa 6,8 mlrd. eurų –0,1 mlrd. eurų
Trečioji padengtųjų obligacijų pirkimo programa 207,9 mlrd. eurų +1,3 mlrd. eurų –0,9 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 23,5 mlrd. eurų +1,0 mlrd. eurų –0,4 mlrd. eurų
Bendrovių sektoriaus pirkimo programa 58,8 mlrd. eurų +1,9 mlrd. eurų –0,0 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus pirkimo programa 1 319,9 mlrd. eurų +16,9 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 102,3 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 26,5 mlrd. eurų – iki 978,9 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 382 061 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 323 628 −2 088
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 78 658 −21
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 244 971 −2 068
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 35 781 4 429
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 18 805 −176
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 18 805 −176
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 588 671 −326
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 33 994 1 664
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 554 494 −2 076
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 183 87
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 80 421 2 283
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 049 756 19 325
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 1 730 309 19 409
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 319 447 −84
8 Valdžios skola eurais 26 460 0
9 Kitas turtas 235 183 −2 304
Visas turtas 3 740 766 21 143
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 109 033 −1 717
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 385 659 −1 139
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 978 887 26 528
  2.2 Indėlių galimybė 406 739 −27 529
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 33 −137
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 7 661 −2 009
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 305 200 23 433
  5.1 Valdžiai 201 252 23 521
  5.2 Kiti įsipareigojimai 103 948 −88
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 132 994 −811
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 9 221 1 916
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 524 859
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 10 524 859
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 59 263 0
10 Kiti įsipareigojimai 226 985 611
11 Perkainojimo sąskaitos 394 418 0
12 Kapitalas ir rezervai 99 808 0
Visi įsipareigojimai 3 740 766 21 143

Kontaktai žiniasklaidai