Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 20 ianuarie 2017

24 ianuarie 2017

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 20 ianuarie 2017, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) s-a diminuat cu 0,4 miliarde EUR, până la 280,8 miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
19 ianuarie 2017 operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 0,3 miliarde USD 0,3 miliarde USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au înregistrat o scădere de 0,6 miliarde EUR, până la 319,5 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) s-au redus cu 4,7 miliarde EUR, până la 1 110,7 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) au consemnat o creștere de 39,9 miliarde EUR, până la 177,7 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) s-a majorat cu 27 de miliarde EUR, până la 154,6 miliarde EUR. Miercuri, 18 ianuarie 2017, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 32,3 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune cu aceeași valoare, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (față de 0,2 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 434,3 miliarde EUR (față de 461,4 miliarde EUR în săptămâna precedentă). Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 20,7 miliarde EUR, până la 1 710,9 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 20 ianuarie 2017 Variație săptămânală – achiziții Variație săptămânală – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 11,3 miliarde EUR - -1,0 miliarde EUR
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 6,9 miliarde EUR - -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 207,5 miliarde EUR +1,3 miliarde EUR -1,1 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 23,0 miliarde EUR +0,1 miliarde EUR -0,1 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ 56,9 miliarde EUR +2,9 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 1 303,1 miliarde EUR +18,5 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 102,3 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 17,1 miliarde EUR, până la 952,4 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 382 061 0
2 Creanțe în valută asupra nerezidenților zonei euro 325 717 −1 186
  2.1 Creanțe asupra FMI 78 678 2
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe și alte active externe 247 039 −1 188
3 Creanțe în valută asupra rezidenților zonei euro 31 353 −3 365
4 Creanțe în euro asupra nerezidenților zonei euro 18 981 1 463
  4.1 Conturi bancare, titluri și împrumuturi 18 981 1 463
  4.2 Creanțe asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
5 Credite în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 588 996 −69
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 32 330 11
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 556 570 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 96 −79
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanțe în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 78 138 3 299
7 Titluri în euro, emise de rezidenți ai zonei euro 2 030 431 20 079
  7.1 Titluri deținute în scopuri de politică monetară 1 710 899 20 669
  7.2 Alte titluri 319 531 −591
8 Credite în euro acordate administrațiilor publice 26 460 0
9 Alte active 237 486 2 100
Total active 3 719 624 22 321
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 110 749 −4 722
2 Angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 1 386 798 −9 997
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 952 359 17 051
  2.2 Facilitatea de depozit 434 268 −27 120
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 171 72
3 Alte angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro 9 670 80
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro față de alți rezidenți ai zonei euro 281 767 41 540
  5.1 Angajamente față de administrațiile publice 177 732 39 871
  5.2 Alte angajamente 104 036 1 668
6 Angajamente în euro față de nerezidenți ai zonei euro 133 805 −5 031
7 Angajamente în valută față de rezidenți ai zonei euro 7 305 −430
8 Angajamente în valută față de nerezidenți ai zonei euro 9 665 −3 745
  8.1 Depozite, solduri și alte pasive 9 665 −3 745
  8.2 Pasive asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 59 263 0
10 Alte pasive 226 374 4 627
11 Conturi de reevaluare 394 418 0
12 Capital și rezerve 99 808 0
Total pasive 3 719 624 22 321

Contacte media