Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2017 m. sausio 20 d.

2017 m. sausio 24 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2017 m. sausio 20 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 280,8 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2017 m. sausio 19 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 0,3 mlrd. JAV dolerių 0,3 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 319,5 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 4,7 mlrd. eurų – iki 1 110,7 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 39,9 mlrd. eurų – iki 177,7 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 27 mlrd. eurų – iki 154,6 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2017 m. sausio 18 d., baigėsi 32,3 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės tokios pačios vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (palyginti su 0,2 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 434,3 mlrd. eurų (palyginti su 461,4 mlrd. eurų užpraeitą savaitę). Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 20,7 mlrd. eurų – iki 1 710,9 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2017 m. sausio 20 d. Pokytis per savaitę – pirkimas Pokytis per savaitę – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 11,3 mlrd. eurų –1,0 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 6,9 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 207,5 mlrd. eurų +1,3 mlrd. eurų –1,1 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 23,0 mlrd. eurų +0,1 mlrd. eurų –0,1 mlrd. eurų
Bendrovių sektoriaus pirkimo programa 56,9 mlrd. eurų +2,9 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus pirkimo programa 1 303,1 mlrd. eurų +18,5 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 102,3 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 17,1 mlrd. eurų – iki 952,4 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 382 061 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 325 717 −1 186
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 78 678 2
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 247 039 −1 188
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 31 353 −3 365
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 18 981 1 463
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 18 981 1 463
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 588 996 −69
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 32 330 11
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 556 570 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 96 −79
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 78 138 3 299
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 030 431 20 079
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 1 710 899 20 669
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 319 531 −591
8 Valdžios skola eurais 26 460 0
9 Kitas turtas 237 486 2 100
Visas turtas 3 719 624 22 321
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 110 749 −4 722
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 386 798 −9 997
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 952 359 17 051
  2.2 Indėlių galimybė 434 268 −27 120
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 171 72
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 9 670 80
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 281 767 41 540
  5.1 Valdžiai 177 732 39 871
  5.2 Kiti įsipareigojimai 104 036 1 668
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 133 805 −5 031
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 305 −430
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 9 665 −3 745
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 9 665 −3 745
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 59 263 0
10 Kiti įsipareigojimai 226 374 4 627
11 Perkainojimo sąskaitos 394 418 0
12 Kapitalas ir rezervai 99 808 0
Visi įsipareigojimai 3 719 624 22 321

Kontaktai žiniasklaidai