Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2017. január 20.

2017. január 24.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2017. január 20-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,4 milliárd euróval csökkent, 280,8 milliárd euróra.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2017. január 19. 7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 0,3 milliárd USD 0,3 milliárd USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,6 milliárd euróval 319,5 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 4,7 milliárd euróval csökkent, 1110,7 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 39,9 milliárd euróval 177,7 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 27 milliárd euróval 154,6 milliárd euróra emelkedett. 2017. január 18-án, szerdán lejárt egy 32,3 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 32,3 milliárd euro értékben, egyhetes lejáratra.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,2 milliárddal), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 434,3 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 461,4 milliárd euróval). Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 20,7 milliárd euróval, 1710,9 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti részletes megoszlását mutatja. Az összes portfólió amortizált bekerülési értéken van kimutatva.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2017. január 20-án Heti változás – vétel Heti változás – visszavásárlás
1. fedezett kötvényvásárlási program 11,3 milliárd EUR - −1,0 milliárd EUR
2. fedezett kötvényvásárlási program 6,9 milliárd EUR - -
3. fedezett kötvényvásárlási program 207,5 milliárd EUR +1,3 milliárd EUR −1,1 milliárd EUR
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program 23,0 milliárd EUR +0,1 milliárd EUR −0,1 milliárd EUR
Vállalati szektort érintő vásárlási program 56,9 milliárd EUR +2,9 milliárd EUR -
Közszektort érintő vásárlási program 1303,1 milliárd EUR +18,5 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 102,3 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 17,1 milliárd euróval, 952,4 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 382 061 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 325 717 −1 186
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 78 678 2
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 247 039 −1 188
3 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések 31 353 −3 365
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 18 981 1 463
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 18 981 1 463
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek 588 996 −69
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 32 330 11
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 556 570 0
  5.3 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 96 −79
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 78 138 3 299
7 Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai 2 030 431 20 079
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapír-állomány 1 710 899 20 669
  7.2 Egyéb értékpapír 319 531 −591
8 Euróban denominált államadósság 26 460 0
9 Egyéb eszközök 237 486 2 100
Eszközök összesen 3 719 624 22 321
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 110 749 −4 722
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 1 386 798 −9 997
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 952 359 17 051
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 434 268 −27 120
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 171 72
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 9 670 80
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 281 767 41 540
  5.1 Állammal szemben fennálló kötelezettségek 177 732 39 871
  5.2 Egyéb kötelezettségek 104 036 1 668
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 133 805 −5 031
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 7 305 −430
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 9 665 −3 745
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 9 665 −3 745
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 59 263 0
10 Egyéb források 226 374 4 627
11 Átértékelési számlák 394 418 0
12 Saját tőke 99 808 0
Források összesen 3 719 624 22 321

Médiakapcsolatok