Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2017. január 13.

2017. január 17.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2017. január 13-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 1,6 milliárd euróval csökkent, 281,2 milliárd euróra.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2017. január 12. 7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 2,1 milliárd USD 0,3 milliárd USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,8 milliárd euróval 320,1 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 6,8 milliárd euróval csökkent, 1115,5 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 27,6 milliárd euróval 137,9 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 22,7 milliárd euróval csökkent, 127,6 milliárd euróra. 2017. január 11-én, szerdán lejárt egy 34 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 32,3 milliárd euro értékben, egyhetes lejáratra.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,2 milliárd euro volt (vagyis az előző hetihez képest gyakorlatilag nem változott), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 461,4 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 440,5 milliárd euróval). Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 24,2 milliárd euróval, 1690,2 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti részletes megoszlását mutatja. Az összes portfólió amortizált bekerülési értéken van kimutatva.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2017. január 13-án Heti változás – vétel Heti változás – visszavásárlás
1. fedezett kötvényvásárlási program 12,3 milliárd EUR - −0,5 milliárd EUR
2. fedezett kötvényvásárlási program 6,9 milliárd EUR - -
3. fedezett kötvényvásárlási program 207,2 milliárd EUR +3,8 milliárd EUR −0,3 milliárd EUR
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program 23,0 milliárd EUR +0,1 milliárd EUR −0,0 milliárd EUR
Vállalati szektort érintő vásárlási program 54,0 milliárd EUR +2,2 milliárd EUR -
Közszektort érintő vásárlási program 1284,5 milliárd EUR +18,9 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 102,3 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 6,7 milliárd euróval, 935,3 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 382 062 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 326 902 352
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 78 676 −35
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 248 226 387
3 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések 34 718 2 824
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 17 518 −952
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 17 518 −952
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek 589 065 −1 760
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 32 319 −1 686
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 556 570 0
  5.3 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 175 −74
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 74 838 3 921
7 Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai 2 010 352 23 376
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapír-állomány 1 690 230 24 155
  7.2 Egyéb értékpapír 320 122 −779
8 Euróban denominált államadósság 26 460 0
9 Egyéb eszközök 235 387 −3 096
Eszközök összesen 3 697 302 24 664
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 115 472 −6 751
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 1 396 795 27 645
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 935 308 6 730
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 461 388 20 854
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 99 61
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 9 590 726
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 240 228 26 416
  5.1 Állammal szemben fennálló kötelezettségek 137 860 27 646
  5.2 Egyéb kötelezettségek 102 367 −1 230
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 138 836 −28 527
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 7 735 2 033
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 13 410 2 709
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 13 410 2 709
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 59 263 0
10 Egyéb források 221 747 417
11 Átértékelési számlák 394 418 0
12 Saját tőke 99 808 −3
Források összesen 3 697 302 24 664

Médiakapcsolatok