Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

22 decembrie 2017
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 379 045 0
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 300 641 782
  2.1 Creanțe asupra FMI 70 650 −1 418
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 229 991 2 199
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 39 417 7 629
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 16 463 −1 232
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 16 463 −1 232
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 764 286 −1 455
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 3 372 1 452
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 760 639 −3 059
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 275 151
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 43 143 −11 790
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 2 668 346 12 554
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 2 393 334 13 008
  7.2 Alte titluri de valoare 275 012 −455
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 25 056 0
9 Alte active 250 887 8 941
Total active 4 487 284 15 428
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 168 223 11 259
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 1 942 762 −42 109
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 1 266 518 −53 112
  2.2 Facilitatea de depozit 676 242 11 006
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 2 −3
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 19 521 6 627
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 295 799 −25 538
  5.1 Administrație publică 177 491 −19 610
  5.2 Alte pasive 118 308 −5 928
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 286 072 66 537
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 6 507 −1 009
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 11 892 −77
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 11 892 −77
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 55 649 0
10 Alte pasive 233 612 −263
11 Conturi de reevaluare 364 946 0
12 Capital și rezerve 102 298 0
Total pasive 4 487 284 15 428