Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema

22 ta' Diċembru 2017
Attiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb 379,045 0
2 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 300,641 782
  2.1 Ammonti riċevibbli mill-FMI 70,650 −1,418
  2.2 Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra 229,991 2,199
3 Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 39,417 7,629
4 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 16,463 −1,232
  4.1 Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self 16,463 −1,232
  4.2 Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
5 Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro 764,286 −1,455
  5.1 Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament 3,372 1,452
  5.2 Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal 760,639 −3,059
  5.3 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  5.4 Operazzjonijiet irriversjati strutturali 0 0
  5.5 Faċilità tas-self marġinali 275 151
  5.6 Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 0 0
6 Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 43,143 −11,790
7 Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro 2,668,346 12,554
  7.1 Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja 2,393,334 13,008
  7.2 Titoli oħra 275,012 −455
8 Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro 25,056 0
9 Assi oħra 250,887 8,941
Attiv totali 4,487,284 15,428
Passiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni 1,168,223 11,259
2 Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro 1,942,762 −42,109
  2.1 Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) 1,266,518 −53,112
  2.2 Faċilità tad-depożitu 676,242 11,006
  2.3 Depożiti b’terminu fiss 0 0
  2.4 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  2.5 Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 2 −3
3 Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 19,521 6,627
4 Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn 0 0
5 Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro 295,799 −25,538
  5.1 Amministrazzjoni pubblika 177,491 −19,610
  5.2 Obbligazzjonijiet oħra 118,308 −5,928
6 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 286,072 66,537
7 Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 6,507 −1,009
8 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 11,892 −77
  8.1 Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra 11,892 −77
  8.2 Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
9 Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI 55,649 0
10 Obbligazzjonijiet oħra 233,612 −263
11 Kontijiet ta’ rivalutazzjoni 364,946 0
12 Kapital u riżervi 102,298 0
Passiv totali 4,487,284 15,428