Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása

2017. december 22.
Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 379 045 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 300 641 782
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 70 650 −1 418
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 229 991 2 199
3 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések 39 417 7 629
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 16 463 −1 232
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 16 463 −1 232
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek 764 286 −1 455
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 3 372 1 452
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 760 639 −3 059
  5.3 Finomhangoló penziós műveletek 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 275 151
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 43 143 −11 790
7 Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai 2 668 346 12 554
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapírok 2 393 334 13 008
  7.2 Egyéb értékpapír 275 012 −455
8 Euróban denominált államadósság 25 056 0
9 Egyéb eszközök 250 887 8 941
Eszközök összesen 4 487 284 15 428
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 168 223 11 259
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 1 942 762 −42 109
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 1 266 518 −53 112
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 676 242 11 006
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós műveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 2 −3
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 19 521 6 627
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 295 799 −25 538
  5.1 Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek 177 491 −19 610
  5.2 Egyéb kötelezettségek 118 308 −5 928
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 286 072 66 537
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 6 507 −1 009
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 11 892 −77
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 11 892 −77
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 55 649 0
10 Egyéb források 233 612 −263
11 Átértékelési számlák 364 946 0
12 Saját tőke 102 298 0
Források összesen 4 487 284 15 428